Tin tức sự kiện
Đóng
SV khoa Xây dựng tiếp cận với các phần mềm hỗ trợ
SV khoa Xây dựng tiếp cận với các phần mềm hỗ trợ

Sketch up, Revit, Luminon là những phần mềm dựng và xuất video mô hình 3D đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành kiến t(..)