licthi
Minimize

 

 

LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2015

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với công ty IIG Việt Nam tổ chức các kỳ thi TOEIC quốc tế năm 2015 tại Trường Đại học Nha Trang theo lịch dự kiến như sau:

TT

Ngày thi dự kiến

Địa điểm thi

Ghi chú

1

Ngày 25/01/2015

Thi tại khu giảng đường G7

Phải đủ 50 người đăng ký nộp hồ sơ mới đủ điều kiện để mở 1 đợt thi. Hồ sơ dự thi nộp trước ngày thi 10 ngày.

2

Ngày 29/03/2015

-nt-

3

Ngày 31/05/2015

-nt-

4

Ngày 26/07/2015

-nt-

5

Ngày 27/09/2015

-nt-

6

Ngày 29/11/2015

-nt-

- Hồ sơ dự thi Toeic Quốc tế gồm: 3 ảnh 3 x4 mới chụp trong vòng 3 tháng; 1 bản photo Chứng minh nhân dân (không cần ký sao y) và Lệ phí thi theo quy định. Chứng minh nhân dân không được ép dẻo,  ép nhựa, phải giữ nguyên như khi công an cấp.

- Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc).

                                               

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                    Trần Doãn Hùng
LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2014

  

 

TT

Ngày thi dự kiến

Địa điểm thi

Ghi chú

1

Ngày 30/03/2014

Thi tại khu giảng đường G7

Phải đủ 50 người đăng ký nộp hồ sơ mới đủ điều kiện để mở 1 đợt thi. Hồ sơ dự thi nộp trước ngày thi 10 ngày.

2

Ngày 25/05/2014

-nt-

3

Ngày 27/07/2014

-nt-

4

Ngày 28/09/2014

-nt-

5

Ngày 30/11/2014

-nt-

- Hồ sơ dự thi Toeic Quốc tế gồm: 3 ảnh 3 x4 mới chụp trong vòng 3 tháng; 1 bản photo Chứng minh nhân dân (không cần ký sao y) và Lệ phí thi theo quy định. Chứng minh nhân dân không được ép dẻo,  ép nhựa, phải giữ nguyên như khi công an cấp.

- Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc).
LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2013

TT

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

31/03/2013

7h00

Khu giảng đường G7

2

26/05/2013

7h00

Khu giảng đường G7

3

28/07/2013

7h00

Khu giảng đường G7

4

29/09/2013

7h00

Khu giảng đường G7

5

24/11/2013

7h00

Khu giảng đường G7

6

29/12/2013

7h00

Khu giảng đường G7

Ghi chú: Vì phải gửi hồ sơ ra công ty IIG trước ngày thi 7 ngày cho nên học viên dự thi phải nộp hồ sơ và lệ phí thi cho phòng Đào tạo trước ngày thi 10 ngày. Mọi chi tiết liên hệ cô Hoa (0914.047.146 hoặc 058-3831148). - Hồ sơ gồm: 3 ảnh 3x4cm, 1 chứng minh nhân dân photo và lệ phí dự thi.

LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2012
 

TT

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

26/02/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 

2

29/04/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 

3

24/06/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 

4

26/08/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 

5

21/10/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 

6

16/12/2012

7h00

Khu giảng đường G7

 


 Ghi chú:

Vì phải gửi hồ sơ ra công ty IIG trước ngày thi 7 ngày cho nên học viên dự thi phải nộp hồ sơ
và lệ phí thi cho phòng Đào tạo trước ngày thi 10 ngày.
Mọi chi tiết liên hệ cô Hoa (0914.047.146 hoặc 058-3831148)

Nôi quy phòng thi xem tại đây