Nội dung chi tiết
Đóng
QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang 167 09/04/2018 11:13:02 SA
 QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang theoThông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT (Số 1140/QĐ-BGDĐT, ngày 26/3/2018)
QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo 167 05/04/2018 10:24:35 SA
 Số 349, ngày 05 tháng 4 năm 2018 V/v Giao quản lý ngành đào tạo
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang 167 01/11/2017 11:21:17 SA
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 cho Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) 167 11/09/2017 3:22:31 CH
 Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.
THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường 167 11/09/2017 3:01:17 CH
 Số 135/TB-ĐT ngày 3/3/2017
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 167 06/02/2017 4:19:40 CH
 Quy định này áp dụng cho tất cả các khóa. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ.
Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 167 15/06/2014 4:04:36 CH
 Mục đích của quy định nhằm thống nhất việc xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đạo tạo bậc đại học và cao đẳng trường ĐH Nha Trang
Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55 167 16/10/2013 2:03:41 CH
 Thông báo quy định về việc kiểm tra năng lực đầu vào và tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013) 167 14/03/2013 7:45:27 SA
 Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nha Trang, ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang, có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang 167 08/11/2012 9:12:23 CH
 Bộ văn bản quản lý đào tạo tập hợp tất cả các Quy định hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các bậc đào tạo đại học và sau đại học; hệ đào tạo chính quy và phi chính quy trong trường Đại học Nha Trang.
Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 24 tin)