Nội dung chi tiết
Minimize
QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang 

Phòng Đào Tạo 4/9/2018 11:13:02 AM
QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang theoThông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT (Số 1140/QĐ-BGDĐT, ngày 26/3/2018)

QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT (Số 1140/QĐ-BGDĐT, ngày 26/3/2018)Các tin cùng thể loại
+ Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52)
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước)
+ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ