Nội dung chi tiết
Minimize
Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 

Phòng Đào Tạo 4/27/2018 11:12:44 AM
Các Thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


THÔNG TƯ Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01/03/2017

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Số 04/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/03/2017 - file Danh mục

THÔNG TƯ Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
Số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/03/2017

THÔNG TƯ Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 
Số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/04/2017
Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52)
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước)
+ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ