Nội dung chi tiết
Đóng
Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 10/09/2018 8:25:10 SA
QUYẾT ĐINH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy Phòng Đào Tạo 12/06/2018 7:50:48 SA
 Số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 11/6/2018
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng Phòng Đào Tạo 17/05/2018 9:29:16 SA
 Số 284/KH-ĐHNT, ngày 14/5/2018
THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo Phòng Đào Tạo 08/05/2018 10:47:15 SA
 Số 255/TB-ĐHNT, ngày 02/05/2018
QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy Phòng Đào Tạo 08/05/2018 10:43:31 SA
 Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/4/2018
QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo Phòng Đào Tạo 05/04/2018 10:24:35 SA
 Số 349, ngày 05 tháng 4 năm 2018 V/v Giao quản lý ngành đào tạo
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 01/11/2017 11:21:17 SA
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) Phòng Đào Tạo 11/09/2017 3:22:31 CH
 Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.
THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường Phòng Đào Tạo 11/09/2017 3:01:17 CH
 Số 135/TB-ĐT ngày 3/3/2017
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Phòng Đào Tạo 06/02/2017 4:19:40 CH
 Quy định này áp dụng cho tất cả các khóa. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ.

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 21 tin)