Nội dung chi tiết
Đóng
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 cho Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) 

Phòng Đào Tạo 11/09/2017 3:22:31 CH
Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.

Tải file văn bản: Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018. Áp dụng điểm hệ 10 cho Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)

Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang
+ Quyết định 74/2012/QĐ-ĐHNT sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo ĐH&CĐ ban hành theo QĐ 612/2009/QĐ-ĐHNT
+ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang (Áp dụng từ Khóa 52)
+ Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ
+ Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54
+ Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập
+ Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy
+ Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang
+ Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013)
+ Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
+ Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
+ THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường
+ Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ