Nội dung chi tiết
Minimize
Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng) 

Phòng Đào Tạo 9/10/2018 8:25:10 AM
THÔNG BÁO Học chuyển đổi các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (từ K62 về sau) và các khóa khác học chuyển đổi
Số 531/TB-ĐHNT, ngày 18/08/2020
Số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/03/2020

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức quản lý học phần Khởi nghiệp
Số 677/QĐ-ĐHNT, ngày 03/07/2020

THÔNG BÁO Triển khai dạy học theo hình thức E-learning
Số 190/TB-ĐHNT, ngày 25/03/2020 THÔNG BÁO Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo không chuyên ngữ đại học liên thông, bằng 2
Số 106/TB-ĐHNT, ngày 24/02/2020

KHÓA 61 CHÚ Ý: CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH CÁC HP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Từ Khóa 61 học các HP Lý luận chính trị và các Khóa 60 trở về trước học trả nợ

THÔNG BÁO Thực hiện chương trình, giáo trình các HP Lý luận chính trị
Ngày 21/08/2019 (Áp dụng từ Khóa 61)


QUYẾT ĐỊNH Thực hiện chương trình các môn Lý luận chính trị theo quy định mới
Số 1319/QĐ-ĐHNT, ngày 11/10/2019 (Áp dụng từ K61)

Học phần Giáo dục Quốc phòng-An ninh (từ K60 về sau) và các khóa khác học chuyển đổi
Đại học: Số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017
Cao đẳng: Số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/09/2018

THÔNG BÁO Kế hoạch công tác đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Số 666/TB-ĐHNT, ngày 07/10/2019

THÔNG BÁO Đăng ký biên soạn, mua sắm tài liệu năm học 2019-2020
Số 62/TB-ĐHNT, ngày 03/09/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/08/2019
Văn bản hợp nhất (đã điều chỉnh): Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy 
 
THÔNG BÁO Điều chỉnh tổ chức đào tạo các học phần Nhập môn ngành
Số 465/TB-ĐHNT, ngày 08/07/2019

QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục quy trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hình thức chính quy
Số 586/QĐ-ĐHNT, ngày 03/06/2019
Quy trình Mở ngành
Quy trình Xếp thời khóa biểu
Quy trình Tổ chức thi kết thúc học phần
Quy trình Xét làm công tác tốt nghiệp
Quy trình Xét và cấp bằng tốt nghiệp


QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

THÔNG BÁO Điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Pháp trong chương trình song ngữ Pháp-Việt
Số 320/TB-ĐHNT, ngày 17/05/2019

QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học chính quy
Số 506/QĐ-ĐHNT, ngày 16/05/2019
Phụ lục 6: Khối Kỹ thuật và Công nghệ
Phụ lục 7: Khối Công nghệ thực phầm và Sinh học
Phụ lục 8: Khối Kinh tế, Kế toán và Ngoại ngữ
Phụ lục 9: Khối Thủy sản

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN Xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực theo khung năng lực 6 bậc
Số 248/KH-ĐHNT, ngày 24/04/2019 

THÔNG BÁO Tổ chức thi và đánh giá các HP thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp - năm học 2018-2019
Số 239/TB-ĐHNT, ngày 22/04/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019

QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tổ xây dựng yêu cầu và đánh giá trong công tác tốt nghiệp trình độ đại học
Số 42/QĐ-ĐHNT, ngày 10/01/2019

THÔNG BÁO Thực hiện công tác tốt nghiệp năm học 2018-2019
Số 15/TB-ĐHNT, ngày 07/01/2019

THÔNG BÁO Kế hoạch công tác đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Số 563/TB-ĐTĐH, ngày 16/10/2018

THÔNG BÁO Tổ chức Hội đồng đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học
Số 571/TB-ĐTĐH, ngày 19/10/2018

THÔNG BÁO Đăng ký biên soạn, mua sắm tài liệu năm học 2018-2019
Số 522/TB-ĐTĐH, ngày 24/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

 QUYẾT ĐỊNH Chương trình đào tạo trình độ đại học (từ K60):
Số 1107/QĐ-ĐHNT, ngày 07/09/2018
Ngành Luật kinh tế 
Ngành Công nghệ ký thuật xây dựng công trình giao thông

QUYẾT ĐỊNH Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang
Số 1008/QĐ-ĐHNT, ngày 07/09/2018

THÔNG BÁO Rà soát điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học Khóa 58 trở đi
Số 484/TB-ĐHNT, ngày 06/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định mức học phí năm học 2018-2019
Số 996/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Thành lập lớp và ngành đào tạo đối với lưu học sinh Lào
Số 949/QĐ-ĐNNT, ngày 23/08/2018

QUYẾT ĐỊNH Chương trình trình độ cao đẳng (từ K60)
Số 940/QĐ-ĐHNT, ngày 21/08/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định viết tên ngành trên văn bằng
Số 795/QĐ-ĐHNT, ngày 12/07/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông và văn bằng hai
Số 770/QĐ-ĐHNT, ngày 02/07/2018

QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy
Số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 11/06/2018

QUYẾT ĐỊNH Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ cao đẳng chính quy (từ K60)
Số 638/QĐ-ĐHNT, ngày 24/05/2018

THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
Số 255/TB-ĐHNT, ngày 02/05/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/04/2018

QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
Số 349/QĐ-ĐHNT, ngày 05/04/2018

QUYẾT ĐỊNH Kế hoạch phát triển đào tạo đến năm 2021
Số 08/QĐ-ĐHNT, ngày 09/01/2018

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học
Số 1281/QĐ-ĐHNT, ngày 07/12/2017


QUYẾT ĐỊNH Quy định thực tập  của Trường Đại học Nha Trang
Số 1170/QĐ-ĐHNT, ngày 17/11/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) 
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang 
Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017

THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường 
Số 135/TB-ĐT, ngày 03/03/2017
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Số 74/QĐ-ĐHNT, ngày 06/02/2017


QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang
Số 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/02/2013Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
+ KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng
+ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang
+ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang (Áp dụng từ Khóa 52)
+ Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK
+ Quyết định 74/2012/QĐ-ĐHNT sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo ĐH&CĐ ban hành theo QĐ 612/2009/QĐ-ĐHNT
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ
+ Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54
+ Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập
+ Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy
+ Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang
+ Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
+ Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013)
+ THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
+ Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
+ THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường
+ Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ