TinBai
Đóng
Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy (K58) 167 08/03/2017 10:25:03 SA
 Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30 tháng 12 năm 2016
Tháng 3/2017 167 07/03/2017 8:26:04 SA
 ** 10/3 (8g00): Tổng kết tập huấn phần mềm quản trị Trường. ** 24/3 (14g00): Họp giao ban công tác sinh viên. ** 31/3 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 1&2/2017 Lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017: Khối Giảng dạy 16/1-05/2; Khối Hành chính 26/1-01/2 167 07/03/2017 7:56:25 SA
 ** 16/1 (8g00): Hội nghị quán triệt Nghị quyết 4 khóa XII (cả ngày). ** 18/1 (8g00): Góp ý xây dựng Triết lý giáo dục Trường ĐHNT và cập nhật Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi. ** 19/1 (8g00): Gặp mặt chúc Tết CB nghỉ hưu tại Nha Trang. ** 02/2 (8g00): Gặp mặt chúc Tết đầu năm khối Hành chính. ** 24/2 (14g00): Họp giao ban công tác sinh viên. ** 28/2 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang 167 27/09/2012 12:09:50 SA
 Chuyên đề này cung cấp cơ sở lý luận về quản lý trường đại học, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng trường Đại học Nha Trang để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Trường.
Sổ tay phát triển chương trình 167 27/09/2012 12:02:58 SA
Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá 167 26/09/2012 11:57:39 CH
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 167 18/05/2012 3:53:38 CH
 Tài liệu chuẩn đầu ra giúp sinh viên mới vào trường sẽ quyết định lựa chọn ngành nghề phù hợp và họ biết cần phải học những gì trong 4 năm và cái đích mà họ đến. Nhờ đó họ chủ động lập kế hoạch học tập, tự đánh giá, tự theo dõi quá trình học của mình và có những kiến nghị với giảng viên, những bộ phận quản lý đào tạo để giúp họ đạt được những chuẩn mực đã quy định.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước) 74 10/01/2012 4:05:56 CH
 Chương trình đào tạo Trường đại học Nha Trang trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
VĂN BẢN - BIỂU MẪU 3 28/12/2011 3:56:11 CH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên, giáo viên
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 28/12/2011 3:48:46 CH
 Tài liệu về phương pháp giảng dạy, đánh giá, phát triển chương trình...
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 13 tin)