TinBai
Minimize
Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61 

Phòng Đào Tạo 8/9/2019 10:49:24 AM
Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Đợt 1: 25/8/2019 - Đợt 2: 08/9/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Đợt 1: 25/8/2019 và Đợt 2: 08/9/2019. Khi dự thi mang theo GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực…


Tải File Danh sách, ngày, giờ thi, phòng thi - Đợt 1 (25/8/2019)

Tải File Danh sách, ngày, giờ thi, phòng thi - Đợt 2 (08/9/2019)

Chú ý: Mã sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

Các tin cùng thể loại
+ Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61
+ KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!