TinBai
Đóng
Tháng 07&08/2019 Phòng Đào Tạo 11/07/2019 8:27:14 SA
 ** 07/07 (7g00): Tổ chức thi Đánh giá năng lực cho ĐHQG-HCM. ** 15/07 (14g00): Thảo luận kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2019-2020; danh mục BM quản lý học phần. ** 16/07 (14g00): Họp chuẩn bị cho công tác nhập học đợt 1. ** 21/07 (14g00): Họp HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 (phiên 1). ** 26/07 (14g00): Thảo luận thống nhất các phương án đầu tư cho chương trình song ngữ, chất lượng cao. ** 01/08 (7g30): Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và Công bố QĐ thành lập Hội đồng Trường NK 2016-2021. ** 08/8 (7g00): Họp HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 (phiên 2). ** 30/08 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 06/2019 - Từ 23 đến 27/6/2019 thi THPT QG: CBVC tham gia công tác thi theo điều động của Nhà trường. Phòng Đào Tạo 05/06/2019 10:00:08 SA
 ** 07/06 (7g30): Thảo luận xây dựng chương trình song ngữ Anh-Việt. ** 07/06 (14g00): Thảo luận kế hoạch tiếp sức mùa thi kết hợp quảng bá tuyển sinh tại các điểm thi THPT QG. ** 08/06 (8g00): Tọa đàm công tác đào tạo với Ủy viên HĐ Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. ** 17/06 (10g00): Khai giảng khóa học ngắn hạn cho đoàn sinh viên ĐH Southern Cross. ** 23/06 (8g00): Tập huấn cán bộ trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, giám sát thi THPT QG 2019. ** 23/06 (13g30): Tập huấn cho cán bộ tham gia công tác thi THPT QG 2019. ** 24-27/06: Hỗ trợ thi THPT QG 2019. ** 28/06 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 05/2019 Phòng Đào Tạo 09/05/2019 2:09:04 CH
 ** 27/05 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. ** 31/05 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 04/2019 - Lịch nghỉ lễ trong tháng: Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ 14-15/4/2019. 30/4 và 1/5: nghỉ 28/4-1/5 Phòng Đào Tạo 05/04/2019 9:34:35 SA
 ** 05/04 (7g30): Họp Tổ tư vấn hướng nghiệp. ** 06-07/04: Tư vấn tuyển sinh tại Ninh Thuận. ** 08/04 (7g30): Họp thảo luận triển khai công việc xây dựng Trung tâm sát hạch ngoại ngữ theo khung 6 bậc. ** 11/04 (7g30): Thảo luận nguyên tắc phân công GV phụ trách học phần do BM quản lý. ** 11/04 (14g00): Thảo luận kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch tuyển sinh 2019. ** 12/04 (7g30): Họp bàn về xác minh văn bằng, chứng chỉ. ** 12/04 (14g00): Họp cải tiến đào tạo HP nhập môn ngành. ** 16/04 (7g30): Họp rà soát công việc của các HĐ xây dựng hồ sơ mở ngành mới. ** 16/04 (14g00): Họp rà soát công việc của 2 Ban Chủ nhiệm CTĐT POHE theo kế hoạch. ** 22/04 (14g00): Họp thảo luận thống nhất về quy định đào tạo ngoại ngữ thứ 2 cho SV chuyên ngữ ** 25/04 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. ** 26/04 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 03/2019 Phòng Đào Tạo 06/03/2019 10:30:15 SA
 ** 06/03 (8g00): Họp thảo luận với 2 BCN chương trình Du lịch và Công nghệ thông tin. ** 07/03 (7g15): Họp thảo luận thống nhất về quy định đào tạo ngoại ngữ thứ 2 cho SV chuyên ngữ.** 15/03 (14g30): Gặp mặt viên chức nghỉ hưu trong Quý I/2019. ** 17/03 (7g30): Hội thảo khoa học công tác CVHT. ** 22/03 (7g30): Họp Ban Thư ký của 03 chương trình TĐG ngành CNSH, Nuôi trồng, Quản trị Kinh doanh. ** 25/03 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. ** 27/03 (14g00): Hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý cho Triết lý giáo dục. ** 29/03 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 01/2019 - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán theo thông báo 720, ngày 25/12/2018 Phòng Đào Tạo 08/01/2019 8:16:17 SA
 ** 08/01 (8g00): Thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng học phần cơ bản. ** 09/01 (14g00): Đánh giá chương trình đào tạo song ngữ Pháp - Việt.** 11/01 (7g30): Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019. ** 13/01 (14g00): Ban xây dựng CTĐT định hướng nghề nghiệp POHE góp ý cho bản tự đánh giá đào tạo định hướng nghệ nghiệp. ** 23/01 (13g30): Tiếp và làm việc với Đại sứ quan Mỹ. ** 24/01 (9g30): Hội thảo Việt - Hàn. ** 29/01 (7g30): Gặp mặt cán bộ hưu trí.
Tháng 12/2018 - Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019: Khối giảng dạy nghỉ 3 ngày, từ 30/12/2018-01/01/2019. Khối quản lý nghỉ 4 ngày, từ 29/12/2018-01/01/2019. Phòng Đào Tạo 05/12/2018 8:47:42 SA
 ** 10/12 (14g00): Thảo luận thống nhất một số văn bản quản lý đào tạo. ** 11/12 (14g00): Họp Ban xây dựng POHE thống nhất một số nội dung công việc.** 12/12 (14g00): Họp các Hội đồng thẩm định ĐCHP trình độ đại học. ** 13/12 (14g00): Thảo luận tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tốt nghiệp. ** 17/12 (14g00): Họp thảo luận thống nhất kế hoạch công tác tốt nghiệp năm 2019. ** 25/12 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. ** 28/12 (14g00): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 11/2018 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Phòng Đào Tạo 08/11/2018 10:15:19 SA
 ** 04/11: Lễ tốt nghiệp cho SV tại Kiên Giang. ** 11/11 (7g30): Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng, khoa/viện với đại diện sinh viên.** 14/11 (14g00): Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng đáp ứng NQ 02/HĐKĐCLGD và Bộ tiêu chuẩn kiểm định CSGD 2017. ** 16/11 (7g30): Góp ý bố cục, nội dung và giao diện website mới của Trường. ** 20/11 (7g30): Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. ** 26/11 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. **27/11 (7g30): Thảo luận tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tốt nghiệp. ** 29/11 (7g30): Tập huấn phương pháp đáng giá học phần. ** 30/11 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 10/2018 Phòng Đào Tạo 03/10/2018 4:15:40 CH
 ** 02/10: Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống và Khai giảng năm học mới 2018-2019. ** 08-11/10: Lễ tốt nghiệp khóa 56 (ĐH), khóa 57 (CĐ). ** 16/10 (14g00): Thảo luận kế hoạch quảng bá tuyền thông năm học 2018-2019. ** 24/10 (7g30): Hội nghị CBVC năm học 2018-2019. ** 25/10 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. **26/10 (14g00): Họp Công tác tuyển sinh bằng hai, liên thông. ** 29/10 (7g00): Tập huấn Quản trị đại học kỷ nguyên 4.0. ** 30/10 (19g30): Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng, khoa/viện với đại diện sinh viên. ** 31/01 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Tháng 09/2018 Phòng Đào Tạo 13/09/2018 11:29:25 SA
 ** 12/09 (8h00): Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. ** 14/09 (7g30): Họp Ban Chế độ. ** 17/09 (8g00): Họp Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên K60. ** 17/09 (14g00): Xây dựng kế hoạch năm học và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo. ** 19/09 (14g00): Xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm công tác quảng bá tuyển sinh năm học 2018-2019. ** 22/09 (7g00): Ngày hội tuyển dụng lần thứ 2 - 2018. ** 25/09 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. **26/09 (7g30): Họp Hội đồng và Ban Thư ký 02 chương trình đào tạo KTTT và CNCBTS. ** 28/09 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 25 tin)