STT Mã số và tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1

SV2019-13-01: Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống tưới cây tự động cho khuôn viên gần giảng đường G2 Trường Đại học Nha Trang

Phùng Văn Duẩn


 2 SV2019-13-02: Thiết kế chế tạo mô hình Cảng container
 Lê Anh Minh
 3 SV2019-13-03: Thiết kế và chế tạo bể nước di động phục vụ đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ
 Hồ Văn Trung

 4  SV2019-13-04: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo vỏ ô tô sinh thái bằng vật liệu composite cốt sợi Carbon
 Nguyễn Duy Hòa

 5  SV2019-13-05: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ nghề câu mực khơi trên thúng ở Bình Sơn - Quảng Ngãi
 Phạm Duy Tâm

 6  SV2019-13-06: Thiết kế, chế tạo mô hình tàu Container bằng công nghệ in 3D
 Lê Thành Phát

 7 SV2019-13-07: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống hỗ trợ giúp xe đạp hoạt động trên mặt nước
 Trần Đức Tuấn

 8

SV2019-13-08: Nghiên cứu nhân nuôi thử nghiệm sinh khối ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens Linaeusm, 1758) tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

 Trần Quốc Bảo


SV2019-13-09: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775) tại tỉnh Khánh Hòa
 Nguyễn Lập Đức
10  SV2019-13-10 Đánh giá hiệu quả sử dụng vôi nung xử lý nước đầu vào ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931)
 Lê Trung Hậu
 11

SV2019-13-11: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tách nước từ không khí bằng phương pháp làm lạnh phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH

Đỗ Tiến Đạt