Chế độ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: Đề tài-Dự án > Dự án > Dự án cấp Bộ

Dự án cấp bộ

Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung Bộ
Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii, Lacepede 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ
Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác ghẹ (thuộc họ Portunidae) bằng lồng bẫy ở vùng biển Việt Nam
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet bằng vật liệu Composite trang bị trên các tàu khách hoạt động ven biển Việt Nam
Hoàn thiện công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất chitin - chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân (catamaran) vỏ composite phục vụ du lịch biển
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcndhts@vnn.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe