PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: Giới thiệu > Nhân sự
Nhân sự
Đóng


PGS. TS. LÊ PHƯỚC LƯỢNG
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: +84.58.3831697
Email: luonglp@ntu.edu.vn


ThS. VŨ KẾ NGHIỆP
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: +84.58.2220747
Email: vknghiep@ntu.edu.vn


BÙI XUÂN HÙNG
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: hungbx@ntu.edu.vn


ThS.LÊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220767
Email: lbchau@ntu.edu.vn
 
ThS.TRẦN HẢI ĐĂNG
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: dangth@ntu.edu.vn
 

NGÔ THỊ KIM THOA
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: thoantk@ntu.edu.vn
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcn@ntu.edu.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe