Liên kết web đơn vị

 CÁC ĐƠN VỊ

 VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM
 
PHÂN HIỆU
 Phân hiệu Kiên Giang

Tin tức

Tin tức khoa học  
Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 6Ngày 26/8/2017, tại Trường Đại học Cần Thơ sẽ diễn ra “Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 6” do Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao - Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hoa Lac TOT) phối hợp với Sở KH&CN Tp. Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. 14/08/2017 11:15:21 CH

Tiện tích


       
 Thư viện điện tử
      Email nội bộ      
      Tài liệu nội bộ     
 Danh bạ điện thoại
 

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế