Sinh Hoạt Chi Đoàn
Đóng

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 01+02/2018

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2018: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2018) THÁNG THANH NIÊN “ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO , XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

HƯỚNG Dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2018: Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Khánh Hòa (02/4/1975-12/4/2018) và 43 năm ngày giải phóng miền Nam,  thống nhất đất nước (30/4/1945 – 30/4/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018: Chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2018: Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1948-11/6/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018) và  Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2018)