Thi và cấp Chứng chỉ ngoại ngữ
Minimize


DỰ KIẾN LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2019

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Trường Đại học Nha Trang phối hợp công ty IIG Việt Nam dự kiến có các đợt thi tiếng Anh Toeic quốc tế như sau tại Trường Đại học Nha Trang ( 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang)
1- 14h00 ngày 26/5/2019; thu hồ sơ đến ngày 10/5/2019

2- 14h00 ngày 16/6/2019, thu hồ sơ đến ngày 02/06/2019

3- 14h00 ngày 28/7/2019, thu hồ sơ đến ngày 4/07/2019

4- 14h00 ngày 29/9/2019, thu hồ sơ đến ngày 15/09/2019

5- 14h00 ngày 28/11/2019, thu hồ sơ đến ngày 13/11/2019

6- 14h00 ngày 22/12/2019, thu hồ sơ đến ngày 08/12/2019


Hồ sơ nộp trước ngày thi ít nhất 15 ngày (tính đến ngày trước ngày thi)
Hồ sơ gồm: 4 ảnh cỡ 3x4 cm mới chụp, không đeo kính, không chỉnh sửa, phải thật rõ mặt; 1 bản photo chứng minh thư hoặc hộ chiếu; thí sinh tự tay viết vào 2 tờ đăng ký theo quy định ( lấy tại phòng Đào tạo Đại học) và lệ phí theo quy định.

Chi tiết liên hệ: 0258-3831148 và 0258-3831145

1. Lịch thi TOEIC quốc tế cho năm 2018


LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2018

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức các kỳ thi TOEIC quốc tế năm 2018 tại Trường Đại học Nha Trang theo lịch dự kiến như sau:

TT

Ngày thi dự kiến

Địa điểm thi

Ghi chú

1

Ngày 21/10/2018

Khu giảng đường G3 của Đại học Nha Trang

Phải đủ 150 hồ sơ dự thi mới mở đợt thi

2

Ngày 02/12/2018

3

Ngày 23/12/2018

- Hồ sơ dự thi Toeic Quốc tế gồm: 4 ảnh 3 x4 mới chụp trong vòng 3 tháng; 1 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (không cần ký sao y), viết 02 bản đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo Đại học và Lệ phí thi theo quy định.

Chứng minh nhân dân không được ép dẻo, ép nhựa, phải giữ nguyên như khi công an cấp. Có thể dự thi bằng Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

- Hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo Đại học trước ngày thi ít nhất 10 ngày, điện thoại: 0258-3831148; 0258-3831145.

- Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc) hoặc hộ chiếu.


2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch

3. Thông báo tổ chức HSK mô phỏng năm học 2017 - 2018