Enter Title

                                                  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

                             DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

STT

Họ tên

Chức vụ

BAN GIÁM HIỆU 

 

1        

Trang Sĩ Trung

Hiệu trưởng

2        

Khổng Trung Thắng

Phó Hiệu trưởng

3        

Quách Hoài Nam

Phó Hiệu trưởng

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1           

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

2           

Tô Văn Phương

Phó Trưởng phòng

3           

Trương Trọng Ánh

Phó Trưởng phòng

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1           

Đặng Xuân Phương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG ĐBCL&KT 

1           

Lê Văn Hảo

Trưởng phòng

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1           

Vũ Kế Nghiệp

Quyền Trưởng phòng

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

1           

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng phòng

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ SV 

1           

Tống Văn Toản

Trưởng phòng

2           

Nguyễn Thế Hân

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

1           

Trần Đức Lượng

Trưởng phòng

2           

Trương Thị Mai Hương

Phó Trưởng phòng

3           

Phạm Quang Huy

Phó Trưởng phòng

4           

Lê Việt Phương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG  KẾ HOẠCH  TÀI CHÍNH 

1        

Hồ Thành Sơn

Trưởng phòng

2        

Nguyễn Thị Hiển

Phó Trưởng phòng

3        

Nguyễn Mai Trung

Phó Trưởng phòng

THƯ VIỆN 

1           

Nguyễn Quý Hoàn

Giám đốc

2           

Vũ Thị Trang

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

 1

Bùi Quang Thỉnh

Giám đốc

 2

Phạm Bá Linh

Phó Giám đốc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

 

1           

Nhữ Khải Hoàn

Quyền Trưởng Khoa

2           

Nguyễn Văn Hân

Phó Trưởng Khoa

KHOA CƠ KHÍ

1           

Nguyễn Văn Tường

Trưởng Khoa

2           

Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Trưởng Khoa

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

1           

Huỳnh Văn Vũ

Trưởng Khoa

2           

Huỳnh Văn Nhu

Phó Trưởng Khoa

KHOA XÂY DỰNG

1           

Nguyễn Thắng Xiêm

Q.Trưởng Khoa

2           

Trần Hưng Trà

Phó Trưởng Khoa

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1           

Vũ Ngọc Bội

Trưởng Khoa

2           

Mai Thị Tuyết Nga

Phó Trưởng Khoa

KHOA KINH TẾ

1           

Hồ Huy Tựu

Trưởng Khoa

2           

Lê Kim Long

Phó Trưởng Khoa

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1           

Nguyễn Thành Cường

Trưởng Khoa

2           

Võ Văn Cần

Phó Trưởng Khoa

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1           

Phạm Thị Thu Thúy

Trưởng Khoa

2           

Đinh Đồng Lưỡng

Phó Trưởng Khoa

KHOA NGOẠI NGỮ

1           

Võ Nguyễn Hồng Lam

Q.Trưởng Khoa

2           

Lê Hoàng Duy Thuần

Phó Trưởng Khoa

KHOA KHOA HỌC XH&NV

1           

Trần Trọng Đạo

Q.Trưởng Khoa

2           

Ngô Văn An

Phó Trưởng Khoa

VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

1           

Phạm Quốc Hùng

Viện trưởng

2           

Nguyễn Tấn Sỹ

P.Viện trưởng

VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN

1           

Trần Đức Phú

Viện trưởng

2           

Nguyễn Trọng Lương

P.Viện trưởng

VIỆN CNSH VÀ MÔI TRƯỜNG

1           

Ngô Thị Hoài Dương

Viện trưởng

2           

Nguyễn Văn Duy

P.Viện trưởng

3           

Đặng Thúy Bình

nt

TT  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

1           

Lê Xuân Tài

Phó Giám đốc

TT THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

1

Nguyễn Văn Hòa

Giám đốc

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

1

Nguyễn Đình Khương

Q. Giám đốc

2

Trần Văn Thuần

Phó Giám đốc

3

Trần Văn Tải

nt

TRUNG TÂM QHDN&HTSV

1

Đỗ Quốc Việt

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM NC GIỐNG & DBTS 

 

1

Trần Vĩ Hích

Phó Giám đốc

VIỆN NC CHẾ TẠO TÀU THỦY 

 

1

Nguyễn Văn Đạt

Viện trưởng

2

Phan Tuấn Long

Phó Viện trưởng

3

Đinh Đức Tiến

Phó Viện trưởng

TRUNG TÂM NC& PTCNPM

 

1

Đặng Văn Thư

Giám đốc