Đào tạo
Minimize

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Cơ cấu đào tạo
        Hiện Trung tâm GDQPAN Khánh Hòa giảng dạy các nội dung GDQP-AN cho tất cả HSSV cấc bậc học của trường ĐHNT, các cơ sở phân vùng trong khu vực Nam Trung bộ.

- Bậc Đại học: Gồm 4 học phần

- Cao đẳng : Gồm 3 học phần

- Trung cấp : Gồm 2 học phần

2. Quy mô đào tạo

Hàng năm, thông qua Trường, các cơ sở, Trung tâm giảng dạy chương trình GDQP-AN cho khoảng trên dưới 3000 HSSV.

Tính đến nay, Trung tâm đã giảng dạy chương trình GDQP-AN cho các cơ sở:

-          Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa

-          Đại học Mở TPHCM (cơ sở Ninh Hòa)

-          Trường ĐH Thủy Lợi (cơ sở TP Phan Rang)

-       Trường ĐH Lạc Hồng (Cơ sở TP Camh Ranh, Khánh Hòa)