Chương trình giáo dục học phần
Đóng
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN


I. MÔN BẮT BUỘC (Điền kinh) NĂM HỌC 2016 - 2017 

                                                                    

II. MÔN TỰ CHỌN                                                                  HỌC KỲ II (2016 - 2017)

1. Thầy Hương (Bóng đá)  Đề cương Đề cương chi tiết

2. Thầy Tự (Bóng chuyền)                         Đề cương                      Đề cương chi tiết

3. Thầy Phong (Bơi lội) Đề cương Đề cương chi tiết


4. Thầy Trung                (Cầu lông) Đề cương Đề cương chi tiết


5. Thầy Mạnh (Bóng đá) Đề cương Đề cương chi tiết

6. Cô Trang (Võ thuật-Taekwondo) Đề cương Đề cương chi tiết