KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
Đóng
*  ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 

*  CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
-  Bóng đá
-  Bóng chuyền
-  Bơi lội
-  Điền kinh
-  Cầu lông
-  Võ thuật (Taekwondo)

*  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
-  Bóng đá:                         2012 - 2013
-  Bóng chuyền:                 2012 - 2013
-  Bơi lội:                             2012 - 2013
-  Điền kinh:                       2012 - 2013
-  Cầu lông:                        2012 - 2013
-  Võ thuật (Taekwondo)2012 - 2013