TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
                                 TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

                                   Chào mừng quý khách đến với website Trung tâm!
                       Chúc quý khách sức khỏe và tìm được những thông tin cần thiết!    
                                          TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

                                               GIỚI THIỆU

      Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Nha Trang, được thành lâp năm 2004