TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
                                 TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÁNH HÒA

                                   Chào mừng quý khách đến với website Trung tâm!
                       Chúc quý khách sức khỏe và tìm được những thông tin cần thiết!    
                                          TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÁNH HÒA

                                               GIỚI THIỆU

                            Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa được thành lâp năm 2004