Nhân sự
Minimize
 
TRANG SĨ TRUNG
PGS.TS Hiệu trưởng kiêm Giám đốc
Email: trungts@ntu.edu.vn
   
 
 LÊ XUÂN TÀI
Phó Giám đốc kiêm trưởng BM
Tiến sĩ , GV chính
Email:  tailx@ntu.edu.vn
 tailexuan59@yahoo.com
   
 
 VÕ NHƯ NAM
Cử nhân quân sự
Quản lý Trang thiết bị, giáo viên
Email: namvn@ntu.edu.vn
   NGUYỄN VĂN HỢI
  Thạc sĩ kỹ thuật
Quản lý Thông tin, Giảng viên
Email: hoinv@ntu.edu.vn
   
   
 
 LÊ THỊ THUỶ
Cử nhân, Quản lý đào tạo

Email: thuylt@ntu.edu.vn
   
 
 BÙI THANH TUẤN
Thạc sĩ, giảng viên

Email: tuanbt@ntu.edu.vn


 
 
TRỊNH ĐỨC MINH 
Cử nhân, giảng viên

Email: minhtdm@ntu.edu.vn
   
   NGUYỄN VĂN TIẾN
Thượng tá, sĩ quan biệt phái, giáo viên

Email: tiennv@ntu.edu.vn
   
   LÊ DŨNG HOAN
Thượng tá, sĩ quan biệt phái, giáo viên

Email: hoanld@ntu.edu.vn

   
 
 Phan Ngọc Phúc
Cử nhân, Giảng viên GDQP-AN 
Email: phucpn@ntu.edu.vn
 
 
   Trần Ngọc Minh
Kỹ sư, Cử nhân GDQP-AN
Email: minhtn@ntu.edu.vn