Hoạt động Tự vệ trường Đại học Nha Trang, năm 2014
Minimize

Chấp hành Nghị Quyết số 1054-NQ/ĐU ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Mệnh lệnh số 01/ML-BCH ngày 06/01/2014 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014.

           Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể về công tác huấn luyện lực lượng Tự vệ TP. Nha Trang

và Kế hoạch huấn luyện của Đại đội Tự vệ trường Đại học Nha Trang năm 2014; Từ ngày 19- 26/05/2014 lực lượng Tự vệ nhà trường đã tham gia huấn luyện tại khu vực trường.

          Mặc dù cán bộ và chiến sỹ Tự vệ còn bận rộn với các công việc giảng dạy và tổ chức thi học kỳ cho các lớp sinh viên, nhưng không vì thế mà công tác huấn luyện thiếu đi tính hăng say và nghiêm túc. Qua huấn luyện các CB-CS Tự vệ đã nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ; thống nhất tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng trong tình hình mới hiện nay; phòng chống chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù địch chống phá cách mạng VN; Đã ôn luyện và nắm chắc các động tác kỹ, chiến thuật bộ binh.

         Ban chỉ huy quân sự trường và Đại đội Tự vệ đã đặt ra những tình huống giả định: Như là  những kẻ phản động cấu kết với các thế lực thù địch gây bạo loạn trong phạm vi nhà trường và lực lượng tự vệ tham gia giải quyết, tiệu diệt lực lượng gây bạo loạn, đem lại sự an ninh trật tự cho nhà trường. Đây là nội dung phương án tác chiến tại chỗ bảo vệ cơ quan nhà trường do Ban chỉ huy quân sự Trường yêu cầu và đặt ra cho nhiệm vụ huấn luyện. Qua diễn tập các cán bộ và chiến sỹ Tự vệ thực hiện rất tốt và nắm chắc phương án tác chiến tại chỗ.        

Tập bắn súng

Tập băn súng bằng máy bắn

 Học Lý thuyết ở Giảng đường

Thao trường-bãi tập