Hoạt động hướng tới
Đóng
Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

  
Thống kê truy cập
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Nguyễn Hồ Phong
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 11

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Đang Online Đang Online:
  
Tin ảnh
Đóng
gdqpHoạt động TTGDQPKHHoạt động TTGDQPKH
  
Tin tức
Đóng
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu c...

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 11/2016
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 11/2016

1.MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁNG CHIẾN TÒAN DÂN VÀ KHÁNG CHIẾN TOÀN DI...