Cán bộ trung tâm
Đóng
GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 

GIÁM ĐỐC
 ThS. Phan Minh Đức
Giảng viên chính
Năm công tác: 09/1984
ĐT: 0917.694.779
Mail: ducpm@ntu.edu.vn

THỦ QUỸ
Hứa Ngọc Lý
Năm công tác: 03/2005
ĐT: 0914.161616
Mail: lyhn@ntu.edu.vn


THƯ KÝ
Ngô Thị Ngọc Hân
Năm công tác: 12/2006
ĐT: 090.504.1717
Mail: hanntn@ntu.edu.vn


KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Phương
Năm công tác: 06/2018
ĐT: 0985.998.772Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Ngoại ngữ -Trường Đại học Nha Trang 
Nhà Đa Năng - Tầng 3
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu- TP-Nha Trang
Điện thoại: 0905041717- 0914161616