Đang diễn ra
Đóng
  
Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
Đóng

  
Thông tin
Đóng

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  
TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

A. Chức năng:

 Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng tổ chức và quản lý việc giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; hoạt động theo cơ chế tự hạch toán, tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

B. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và quản lý việc giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

2. Hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường nhằm mở rộng hoạt động giảng dạy, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

 3. Phối hợp các đơn vị liên quan trong trường để tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBVC Nhà trường.

4. Tự cân đối và hạch toán để duy trì, phát triển và thực hiện nghĩa vụ với Nhà trường.

5. Quản lý, đánh giá và bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung Tâm theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Nhà trường.

6. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trung tâm Ngoại Ngữ  - Trường Đại học Nha Trang (Nhà Đa Năng -tầng 3)
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha Trang 
Điện thoại: 0905041717 - 0914161616 -
Email: ducpm@ntu.edu.com

Facebook Page Trung Tâm Ngoại Ngữ Ntu.edu.vn
Link: Page Facebook Trung Tâm Ngoại Ngữ  
Thông báo
Đóng
  
Người dùng đang trực tuyến
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: TT Ngoại ngữ
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 1

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Đang Online Đang Online: