Thông tin liên hệ
Đóng Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại Ngữ  - Trường Đại học Nha Trang (Nhà Đa Năng - tầng 3)
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha Trang 
Điện thoại: 0905041717- 0914161616-Email: ttnndhnt@yahoo.com

Facebook Page Trung Tâm Ngoại Ngữ Ntu.edu.vn
Link: Page Facebook Trung Tâm Ngoại Ngữ