PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Đóng


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Đóng

  
HÌNH ẢNH
Đóng
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Đóng
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Đóng
THÔNG TƯ: Số: 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 04 năm 2012 lehoainam 20/10/2015 10:09:14 SA
 THÔNG TƯ Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”
Công điện 967/CĐ-TTg năm 2014 tăng cường công tác ... lehoainam 09/07/2014 1:09:59 CH
 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lehoainam 09/07/2014 1:04:27 CH
 Số tư liệu: 3372/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 30-06-2014 Tệp đính kèm: 3372VP.pdf
Đảm bảo an ninh, trật tự trường học lehoainam 30/06/2014 9:09:15 SA
 2515/BGDĐT-CTHSSV
THÔNG TƯ: Số: 11/2014/TT-BCA, Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014 lehoainam 30/05/2014 9:30:37 SA
 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY