PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Đóng


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Đóng

  
HÌNH ẢNH
Đóng
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Đóng
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Đóng
Cảnh báo một số khu vực ở trong trường có thể xảy ra cháy và để xe không an toàn lehoainam 06/03/2017 9:45:56 SA
THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN lehoainam 19/05/2016 10:19:53 SA
BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ lehoainam 23/03/2016 2:20:34 CH
KẾ HOẠCH :Triển khai thực hiện về xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Đại học Nha Trang năm 2016 lehoainam 23/03/2016 2:08:16 CH
BẢN ĐĂNG KÝ: Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016 lehoainam 23/03/2016 2:03:23 CH
THÔNG BÁO: KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2015 lehoainam 23/03/2016 1:56:02 CH
QUY ĐINH AN NINH TRẬT TỰ lehoainam 20/10/2015 4:37:05 CH
công văn số 2515/BGDĐT- CTHSSV của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học lehoainam 20/10/2015 10:27:14 SA
CHỈ THỊ : Số: 03-CT/TW,ngày 14 tháng 5 năm 2011 lehoainam 20/10/2015 10:13:24 SA
 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CHỈ THỊ: Số: 48-CT/TW,ngày 22 tháng 10 năm 2010 lehoainam 20/10/2015 10:11:46 SA
 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 11 tin)