KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  
Hình ảnh
Đóng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGCUỘC SỐNG SINH VIÊN


Thông tin chi tiết
Đóng
Chỗ ở bố trí cho sinh viên các khóa cũ (từ K52 đến K55) còn trống 

TT PVTH 26/07/2013 3:43:57 CH

K2: Không còn chỗ trống; số ĐT liên hệ: 091 4074989.
Năm học 2014-2015, K2 bố trí sinh viên nữ, trong đó dành 160 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K3:còn 50 chỗ trống; số ĐT liên hệ: 091 6123429.
Năm học 2014-2015, K3 bố trí sinh viên nam, trong đó dành 160 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K4: Không còn chỗ trống; số ĐT liên hệ: 091 293682279.
Năm học 2014-2015, K4 bố trí sinh viên nữ, trong đó dành 160 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K5: 260 chỗ; số ĐT liên hệ: 098 4706048.
Năm học 2014-2015, K5 bố trí sinh viên nữ, trong đó dành 160 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K7: còn 350 chỗ; số ĐT liên hệ: 0982463927.
Năm học 2014-2015, K7 bố trí sinh viên nam, trong đó dành 160 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K8: còn 10 chỗ : số ĐT liên hệ: 091 6833394.
Năm học 2014-2015, K8 bố trí sinh viên nữ, trong đó dành 250 chỗ ở bố trí sinh viên K56

K9 :Không còn chỗ trống; số ĐT liên hệ: 091 4074989.
Năm học 2014-2015, K9 bố trí sinh viên nam K56Các tin cùng thể loại
+ Phục vụ dịch vụ về đời sống văn hóa
+ Ký túc xá K8
+ Ký túc xá K7
+ Ký túc xá K6
+ Ký túc xá K5
+ Ký túc xá K4
+ Ký túc xá K3
+ Ký túc xá K2
+ Ký túc xá K1
+ Ký túc xá K9