Nội dung chi tiết
Đóng
Khu nhà A1 TT PVTH 17/02/2013 1:23:56 CH
 Tòa nhà 02 tầng nằm trong khuôn viên Trường là nơi tập trung các văn phòng làm việc hành chính.
Nhà Y tế TT PVTH 17/02/2013 1:11:19 CH