Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

KHU THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO (đang cập nhật ...)

ĐC: Tầng 2 khu nhà A1 trường Đại học Nha Trang

QL: Trương Thị Thu Thủy