Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 21
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 21

  
Nhân sự
Đóng
   
 1
Chức vụ: GV HDTH
Tel: 

     
 2
Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0966.337972
Email: hoanv@ntu.edu.vn


 
3
Chức vụ: Xưởng trưởng xưởng Cơ khí
Mobile: 0989.773325
Tel:        058.3831152
Email: nhupv@ntu.edu.vn


4CN. Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Thư ký Văn phòng
Mobile: 0905.184832
Email: nganguyen@ntu.edu.vn

5KS. Vũ Văn Duẩn

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.406345
Email: duanvv@ntu.edu.vn6Trần Tiến Dũng
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0904.666645
Email: dungtt@ntu.edu.vn7KS. Trần Tuấn Hải
Chức vụ: CBKT
Mobile: 01653609269
Email: haitt@ntu.edu.vn8
KS. Lương Thị Hậu
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0978.468379
Email: hault@ntu.edu.vn9KS. Đỗ Thị Ánh Hòa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.171412
Email: anhhoadt@ntu.edu.vn
10KS. Tạ Lê Đăng Khôi
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.291988
Email: khoitld@ntu.edu.vn
11


TS. Trần Ngọc Lệ

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ NCKH
Mobile: 0962.837975
Email: letn@ntu.edu.vn
 12   Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
Mobile: 0978.595711
Email: locdx@ntu.edu.vn
     13Nguyễn Thị Hồng Mai
Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm
Mobile: 0983.674671
Email: mainth@ntu.edu.vn
 14  


Trần Đắc Mạnh

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0981.076679
Email: manhtd@ntu.edu.vn

     15

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0905.369279
Email: ngadt@ntu.edu.vn
16
Nguyễn Minh Nhật
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0989.031525
Email: nhatnm@ntu.edu.vn

17KS. Phan Thị Phượng

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0976.610609
Email: phuongpt@ntu.edu.vn18KS. Lê Thiên Sa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.006580
Email: salt@ntu.edu.vn


19
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.632161
Email: thuyttt@ntu.edu.vn20Phí Công Thuyên
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0968.502345
Email: thuyenpc@ntu.edu.vn21Phạm Quang Tĩnh
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.241617
Email: tinhpq@ntu.edu.vn


22ThS. Nguyễn Thị Hà Trang
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ TN-TH
Mobile: 0905.140883
Email: hatrangnguyen@ntu.edu.vn


23
KS. Đào Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.242566
Email: trangdtd@ntu.edu.vn


24Nguyễn Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0972.101030
Email: doantrang@ntu.edu.vn
 25  
Chức vụ: CBHDTH
Mobile: 0972.333315
Email: trongpd@ntu.edu.vn
 

 

 


26Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.887938
Email: vuld@ntu.edu.vn

27CN. Phan Thị Thanh Huyền
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 01636.235192
Email: thanhhuyen66sh1@gmail.com