Giới thiệu Trường Đại học Nha Trang
Đóng
Giới thiệu Trường Đại học Nha Trang Lễ công bố QĐ và trao giấy chứng nhận kiểm định GD

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018 Viện Nuôi trồng Thủy sản 2018
Nét duyên Không khí học tập Sinh viên Nghiên cứu Khoa học  Cuộc sống sinh viên
 Câu lạc bộ học thuật  Hướng nghiệp sinh viên  Sinh viên và cộng đồng  Sinh viên quốc tế học tập
Khuôn viên giảng đường G3 Khuôn viên Trường  Viện KHCN&KTTS  Ngày hội Thanh niên
 Không gian Xanh Không gian Pháp ngữ  Cuộc thi sáng tạo nhóm 1 Cuộc thi sáng tạo nhóm 2
Cuộc thi sáng tạo nhóm 3 Cuộc thi sáng tạo nhóm 4 Khoa Công nghệ Thông tin Trường tôi là số 1