THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO
Đóng


THÔNG BÁO HỘI THẢO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- Chương trình hội thảo (dự kiến), quý vị xem chi tiết tại đâyEnglish (cập nhật ngày 22/4/2017)
 
- Danh sách khách sạn, quý vị xem chi tiết tại đây (cập nhật ngày 18/4/2017)

- Mẫu đăng ký tham dự hội thảo, quý vị xem chi tiết tại đây (cập nhật ngày 16/4/2017)

- Thông báo số 2, quý vị xem chi tiết tại đây (
cập nhật ngày 23/3/2017)

- Thông báo số 1, quý vị xem
chi tiết tại đây