Chào các bạn học viên, sinh viên của Trường Đại học Nha Trang

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Ban biên tập mở thêm mục “Sinh viên hỏi, Nhà trường trả lời” trên trang chủ website www.ntu.edu.vn

Đây là một kênh giao tiếp trực tuyến, nhằm kết nối giữa người học với các đơn vị chức năng của Nhà trường để được giải đáp chính thức các vấn đề họ quan tâm trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

Muốn thực hiện, các bạn cần đăng ký (theo lớp) với quản trị web để được cấp tài khoản sử dụng. Các đơn vị sẽ có trách nhiệm trả lời các vấn đề liên quan trong phạm vi chức năng của họ.

Hy vọng đây sẽ là một kênh hữu ích giúp các bạn học tập, rèn luyện tốt hơn.

Mọi góp ý về cách tổ chức mục này, xin gửi cho BBT website theo địa chỉ email: bbtweb@ntu.edu.vn

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP


  
Hướng dẫn Hỏi - Đáp
Đóng
- Sinh viên sử dụng Tài khoản là MSSV đã đăng ký

- Sinh viên thay đổi mật khẩu, click vào tên sau khi đăng nhập --> sửa chữa hồ sơ

- Sinh viên sử dụng Tiếng Việt có dấu khi hỏi, hoặc phản hồi

- Nội dung hỏi phải được đặt đúng chuyên mục

- Nội dung Hỏi - Đáp đều được kiểm duyệt trước khi đăng tải
  
Sinh viên hỏi
Đóng
Kế hoạch học tập; Đăng ký học phần; Chuyển đổi ngành nghề đào tạo; Kết quả học tập; Kiểm tra và thi; Các chuẩn đầu ra, ngoại ngữ; Tư vấn về ngành học và chương trình đào tạo; Tổ chức lớp học; Thái độ phục vụ, xử lý công việc của cán bộ phòng Đào tạo…
Hồ sơ và chế độ chính sách đối với sinh viên (Quản lý hồ sơ; Chế độ chính sách; Khen thưởng, kỷ luật; Thuyên chuyển; Ngoại trú…)
Ký túc xá và các hoạt động dịch vụ liên quan đến sinh hoạt, ăn ở trong trường; Tổ chức các hoạt động về giảng đường, vệ sinh, điện nước, cây xanh…; Các hoạt động về bảo vệ an ninh trật tự, tài sản trong trường; Thái độ phục vụ của cán bộ…
Các qui định liên quan đến giảng dạy, kiểm tra và thi kết thúc học phần; Chất lượng giảng dạy, thi, kiểm tra; Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; Thủ tục và qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thông tin về các phòng thí nghiệm, thực hành; Thông tin về thiết bị, vật tư tại các phòng thí nghiệm, thực hành; Đăng ký thực hành, thực tập tốt nghiệp, NCKH; Thái độ phục vụ của cán bộ trung tâm Thí nghiệm thực hành…
Công tác tuyển sinh; Chương trình đào tạo Sau đại học; Tổ chức đào tạo; Học phí và kinh phí bổ sung; Các vấn đề về ngoại ngữ; Luận văn, luận án; Công tác tốt nghiệp và cấp bằng…
Thu học phí; Đầu tư phát triển của Trường; Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ…