Thi và cấp Chứng chỉ ngoại ngữ
Đóng1. Lịch thi TOEIC quốc tế cho năm 2018


LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2018

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với công ty IIG Việt Nam tổ chức các kỳ thi TOEIC quốc tế năm 2018 tại Trường Đại học Nha Trang theo lịch dự kiến như sau:

TT

Ngày thi dự kiến

Địa điểm thi

Ghi chú

1

Ngày 22/04/2018

Khu giảng đường G3 của Trường Đại học Nha Trang

Phải đủ 100 người đăng ký nộp hồ sơ mới đủ điều kiện để mở 1 đợt thi. Hồ sơ dự thi nộp trước ngày thi 15 ngày

2

Ngày 29/07/2018

3

Ngày 28/10/2018

4

Ngày 23/12/2018

- Hồ sơ dự thi Toeic Quốc tế gồm: 3 ảnh 3 x4 mới chụp trong vòng 3 tháng; 1 bản photo Chứng minh nhân dân (không cần ký sao y) và Lệ phí thi theo quy định. Chứng minh nhân dân không được ép dẻo, ép nhựa, phải giữ nguyên như khi công an cấp.

- Hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo Đại học, điện thoại: 0258-3831148.

- Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc) hoặc hộ chiếu.


2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch

3. Thông báo tổ chức HSK mô phỏng năm học 2017 - 2018