Enter Title
Đóng

Chi bộ Viện CNSH&MT tiền thân là liên Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ khoa Công nghệ Chế biến đến năm 2010.  Với sự phát triển đảng viên mới và để phù hợp tình hình thực tế, Đảng uỷ nhà trường đã quyết định tách ra và thanh lập Chi bộ Viện CNSH&MT.

Hiện nay tổng số đảng viên trong Chi bộ là 11 đảng viên gồm 05 nam và 06 nữ trong đó 01 dự bị.

Danh sách đảng viên Chi bộ Viện CNSH&MT

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.            

Ngô Đăng Nghĩa

12/01/1960

18/10/2008

18/10/2009

2.            

Khúc Thị An

29/07/1977

08/01/2009

08/01/2010

3.            

Nguyễn Thị Kim Cúc

20/03/1979

28/04/2009

28/04/2010

4.            

Nguyễn Thị Thu Nga

12/10/1974

13/07/2010

13/07/2011

5.            

Nguyễn Thanh Sơn

22/02/1978

02/04/2010

02/04/2011

6.            

Nguyễn Văn Duy

23/01/1981

15/04/2011

15/04/2011

7.            

Lê Đình Đức

18/08/1979

12/09/2007

12/09/2008

8.            

Lê Phương Chung

20/02/1984

22/11/2011

22/11/2012

9.            

Lê Nhã Uyên

11/11/1977

05/03/2012

05/03/2013

10.        

Vũ Đặng Hạ Quyên

25/06/1983

03/07/2006

03/07/2007

11.        

Đặng Thúy Bình

22/02/1969

02/07/2014

Dự bị