Enter Title
Đóng
SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 3/2015

Giờ/ngày tổ chức: 14h00 thứ 6 ngày 27/3/2015

Địa điểm: Văn Phòng BM CNSH.

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Khúc Thị An: Đánh giá công tác ra đề thi và đánh giá quá trình học tập của SV học kỳ I, năm học 2014 - 2015

2/ Lê Phương Chung: Báo cáo kết quả tham dự khóa tập huấn tại Ấn Độ về quản lý dữ liệu trong CNSH dành cho các nhà nghiên cứu trẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------