Cơ cấu tổ chức & Nhân sự
ĐóngViện Công nghệ sinh học và Môi trường có gần 40 cán bộ, trong đó có 4 Tiến sỹ (1 Phó giáo sư), 18 Thạc sĩ, các Cử nhân và nhân viên thuộc các chuyên ngành hóa phân tích, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, hóa polyme, vi sinh vật, hóa sinh, sinh học phân tử. Ngoài ra Viện còn có một lượng cộng tác viên là cán bộ, giáo viên, nhà nghiên cứu của các đơn vị trong và ngoài nước.

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bộ môn Công nghệ sinh học

1

Nguyễn Văn Duy

TS

Phó Viện trưởng

01668369837

duynv@ntu.edu.vn

2

Khúc Thị An

ThS

Trưởng BM

098939937

ankhucthi@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS

Giảng viên

0978998126

kimcuc03@gmail.com

4

Lê Phương Chung

ThS

Giảng viên

0983098527

chungbiotech@gmail.com

5

Phạm Thị Minh Hải

ThS

Giảng viên

0989073127

minhhaibiotech_dhnt@yahoo.com.vn

6

Phạm Ngọc Minh Quỳnh

ThS

Giảng viên

0982156117

pnminhquynh@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Hồng Mai

CN

Giảng viên

0983674671

nhongmai@gmail.com

8

Nguyễn Thị Anh Thư

ThS

Giảng viên

-

anhthu12th@gmail.com

9

Lê Đình Đức

ThS

Giảng viên

0903289666

saudaihoc.ntu@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thu Nga

CN

Kế toán

0905184832

nga121074@yahoo.com.vn

11

Phạm Thị Lan

CN

GVTH

0977427500

phamlan46sh@gmail.com

12

Nguyễn Thị Như Thường

KS

NCV

0903128884

nhuthuong.vnt@gmail.com

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường

1

Ngô Đăng Nghĩa

PGS.TS

Viện trưởng

0914205115

ngodangnghia@gmail.com

2

Trần Nguyễn Vân Nhi

ThS

Giảng viên

0935571701

vannhi_kitty98@yahoo.com

3

Hoàng Ngọc Anh

ThS

Giảng viên

0983824956

hoanganh.ntu@gmail.com

4

Trần Hải Đăng

ThS

Giảng viên

0909388125

dangydtl@yahoo.com

5

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CN

Giảng viên

0973825067

thanhngocmt@yahoo.com

6

Ngô Phương Linh

KS

Giảng viên

0938109597

linhn87@gmail.com

7

Nguyễn Đắc Kiên

    ThS   

 Giảng viên

 

                 nguyendackien@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Sơn

KS

Tổ trưởng

0982293976

mountainnguyen@yahoo.com

9

Trần Thanh Tùng

KS

GVTH

01695569048

vuthuhoachchinh@yahoo.com.vn

10

Trần Thanh Thư

ThS

Giảng viên

 

 

11

Lê Nhật Thành

ThS

Giảng viên

 

 

12

Đào Thị Ngà

KS

NCV

0905369279

meonga2710@yahoo.com

13

Tạ Lê Đăng Khôi

CN

NCV

0905291988

taledangkhoi@gmail.com

14

Bùi Vĩnh Đại

CN

NCV

 

vinhdai50cnmt@gmail.com

15

Ngô Ngọc Anh

KS

Thư ký

 

 

Bộ môn Sinh học

1

Phạm Thu Thủy

TS

TRưởng BM

01678124166

thuycnsh@yahoo.com

2

Đặng Thúy Bình

TS

Phó Viện trưởng

0904135750

binhdangthuy@gmail.com

3

Nguyễn Công Minh

ThS

Giảng viên

0974099771

congminh2811@gmail.com

4

Trương Thị Thu Thủy

ThS

NCV

0935632161

thuy242truong@yahoo.com   

5

Văn Hồng Cầm

ThS

Giảng viên

0974171456

vanhongcam.bio@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hải Thanh

ThS

Giảng viên

0916022994

haithanh227@yahoo.com.vn

7

Lê Nhã Uyên

ThS

Giảng viên

0914148289

lnuyen2001@yahoo.com

8

Vũ Đặng  Hạ Quyên

ThS

Giảng viên

0914161416

quyenvdh.ntu@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thanh Hải

Ths

Giảng viên

 0907085856

                                                              

10

Phạm Thị Mai

 ThS

GVTH

0945379349

phamaidhnt@gmail.com