Bảo tồn GEN
Đóng
  
Dự án Quốc tế
Đóng
  
 
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: BM CNSH
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 2

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 17
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 17

Đang Online Đang Online:
  
 
Đóng
  
Tin tức
Đóng
Nghiên cứu khoa học  
HỘI THẢO UK – VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU VỚI STRESS PHI SINH HỌC 20/09/2017 4:51:19 CH
Tin tức - Thông báo  
GIAO LƯU GIỮA BỘ MÔN CNKTMT – VIỆN CNSH&MT VÀ KHOA KT-CN MÔI TRƯỜNG – ĐH AN GIANG 31/10/2017 9:59:19 SA
Hoạt động đào tạo  
VIỆN CNSH&MT THAM DỰ LÊ KHAI GIẢNG VÀ GẶP GỠ HỌC VIÊN CAO HỌC NĂM 2017 19/09/2017 3:49:09 CH
Hớp tác đối ngoại  
CHUYÊN GIA USAID THÁI LAN LÀM VIỆC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 10/10/2017 10:50:44 SA
Đoàn thanh niên  
VIỆN CNSH&MT RA QUÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 12Viện CNSH&MT tổ chức ra quân khắc phục hậu quả bão số 12 vào sáng và chiều ngày 12/11 nhằm hưởng ứng phong trào "Chủ nhật xanh" do Đoàn trường tổ chức và ra quân khắc phục hậu quả bão số 12 do UBND tỉnh phát động. 16/11/2017 5:39:50 CH
Thông tin trao đổi  
NOBEL SINH LÝ/Y HỌC 2017 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HỒ SINH HỌC 01/11/2017 8:49:59 SA