Giới Thiệu BM. Hàng hải
Đóng

 

Thông tin chung

Bộ môn Hàng hải được tách ra từ bộ môn Khai thác - Hàng hải của Khoa Khai thác Thuỷ sản (nay là Viện Khoa học và công nghệ Khai thác thủy sản) và chính thức được thành lập từ tháng 10 năm 1998.

Nhân sự của bộ môn gồm có 5 cán bộ viên chức, trong đó có 4 giảng viên làm công tác giảng dạy chuyên môn, 1 cán bộ văn phòng Viện

Về học vị: có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 01 kỹ sư và 01 cử nhân (trong đó 1 là học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh trong nước; 1 nghiên cứu sinh nước ngoài)

Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Hàng hải có nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học ngành An toàn hàng hải và bậc Cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển phục vụ cho nhu cầu sản xuất xã hội, có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhận các công việc của thuyền trưởng, sĩ quan hàng hải trên tàu vận tải biển, tàu đánh cá xa bờ; cán bộ quản lý cảng biển và cảng cá; cán bộ quản lý tàu thuyền; giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp nghề cá; nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu; cán bộ quản lý tại các Sở, Ban ngành Thủy sản, Cơ quan bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản..

Ngoài ra, còn tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác hàng hải. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng hải trong cả nước nói chung, và khu vực Nam Trung Bộ nói riêng. Từ năm học 2009-2010 Trường Đại học Nha Trang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo bậc Cao Đẳng ngành Điều khiển tàu biển nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập các ngành kinh tế biển nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Kế hoạch công tác BM.HH
Đóng
Phần mềm chuyên dụng
Đóng

Virtual Sailor 7.01 - Phần mềm mô phỏng điều động tàu

MaxSea V10.1.3 - Phần mềm hải đồ điện tử

True Wind Determinant 2.0 – Phần mềm xác định gió thực.

Nhiều phần mềm hay tại đây