Đóng
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN KH&CN KTTS

 


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Như Tân

Bí thư

2

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

Phó bí thư + Ủy viên BCH Đoàn Trường

3

Nguyễn Đức Phước

Ủy viên

4

Trần Thị Mỹ Tiên

Ủy viên

5

Võ Thị Cẩm Thu

Ủy viên

6

Lê Thị Hồng Điểm

Ủy viên

7

Phan Văn Cảnh

Ủy viên