Sứ mạng - Tầm nhìn

Trường Đại học Nha Trang

1. Sứ mệnh

Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản.

2. Tầm nhìn đến năm 2045

Đến năm 2045 là đại học có thứ hạng cao của Việt Nam; thuộc nhóm đầu các đại học ở Châu Á về một số ngành khoa học - công nghệ biển và thủy sản.

3. Phương châm

Luôn tự đổi mới, hướng tới tương lai

4. Giá trị cốt lõi

Tiên phong - Đoàn kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm

5. Triết lý giáo dục

Phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

6. Mục tiêu giáo dục

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang nhằm phát triển ở người học:

+ Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe;

+ Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp;

+ Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp;

+ Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ;

+ Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp.