Họp các thành viên ASEAN-FEN chuẩn bị tổ chức hội thảo IFS 2022

Họp các thành viên ASEAN-FEN chuẩn bị tổ chức hội thảo IFS 2022

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid 19 mũi 4 tại Trường ĐH Nha Trang

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid 19 mũi 4 tại Trường ĐH Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Nam Hùng

Trường ĐH Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Nam Hùng

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp

Đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh Khám phá môi trường tự nhiên với chủ đề “Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh Khám phá môi trường tự nhiên với chủ đề “Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang

Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang