Tặng quà Tết cho đồng bào xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
14/01/2022
Tặng quà Tết cho đồng bào xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Làm việc với đoàn kiểm tra của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa
08/12/2021
Làm việc với đoàn kiểm tra của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa
Trường Đại học Nha Trang: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam
12/12/2021
Trường Đại học Nha Trang: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam