Các phòng Thí nghiệm Thực hành

PTH ĐIỆN Ô TÔ

ĐC: Tầng trệt khu nhà khoa Kỹ Thuật Giao Thông trường Đại Học Nha Trang

QL:
Phí Văn Thuyên
  

Máy – Thiết bị

 STT

Tên máy – thiết bị

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ

1


Mô hình hệ thống phun xăng điện tử đa điểm 3S-G

 

 VN

2


Kít đo các cảm biến cơ bản KFZ-2006D

 

Kít đo các cảm biến :

- Lưu lượng gió .
- Nhiệt độ gió.
- Nhiệt độ máy .
- Vị trí bướm ga không tải.
- Vị trí bướm ga toàn tải.
- Chế độ đánh lửa.
- Cài bẫy và dọc lỗi.- Điện áp ắc quy.
- Thiết bị giao diện được với máy tính .

 VN

3


Mô hình thiết bị đánh lửa
tiếp điểm KFZ-2002D

 

a .Mô hình thiết bị đánh lửa tiếp điểm và đánh lửa bán dẫn tiêu chuẩn .
- Các cụm chức năng thiết kế thành mô đun,cho phép ta dễ dàng tháo lắp khi thực hành.
- Mô hình được ghép lối vói máy tính. Có khả năng ghi nhận và thể hiện,khảo sát các dạng xung đánh lửa gồm: 2 mô đun đánh lửa, 1mô đun ghép lối máy tính,mô tơ dẫn động.
b. Phần mềm mô phỏng đi kèm.

 VN

4


Mô hình hệ thống tín hiệu
chiếu sáng KFZ-2003D

a .Mô hình hệ thống tín hiệu chiếu sáng.
– Các cụm chức năng thiết kế thành mô đun ,cho phép ta dễ dàng tháo lắp khi thực hành.
-  Mô hình được ghép lối vói máy tính gồm : Mô đun chiếu sáng ,mô đun tín hiệu ,mô đun ghép lối máy tính.
b . Phần mềm mô phỏng đi kèm.

 VN

5


Mô hình động cơ phun xăng
đa chức năng

 

 Nhật

6


Mô hình thiết bị tổng thể

a. Mô hình thiết bị tổng thể.
– Với các chi tiết thật, theo cụm chức năng một tổng thành tiêu chuẩn của một động cơ ToyotaCanry với phun xăng điện tử Motronic ,mô đun ghép nối máy tính.
– Các cụm chức năng thiết kế thành mô đun cho phép ta dễ dàng tháo lắp khi thực hành.
– Mô hình được ghép nối vói máy tính.
b – Phần mềm mô phỏng đi kèm
.

 VN

7


Mô hình hệ thống phanh
chống bó KFZ-2004D

 

a . Mô hình hệ thống phanh chống bó.

– Các cụm chức năng thiết kế thành mô đun cho phép ta dễ dàng tháo lắp khi thực hành.

– Mô hình được ghép nối với máy tính gồm : Mô đun phanhABS, mô đun ghép nối máy tính ,mô tơ dẫn động.

b. Phần mềm mô phỏng đi kèm.

 VN

8


Mô hình phun xăng KFZ-2001D


–  Cảm biến  lưu lượng khí nạp.
–  Cảm biến  nhiệt độ khí nạp.
–  Cảm biến  nhiệt độ động cơ.
–  Bộ đánh lửa.
–  Bộ kim phun.
– Làm việc theo chế độ độc lập và được ghép nối với máy tính .

 VN