Lịch tiếp Công dân năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết

• Trường hợp Hiệu trưởng bận công tác, không tiếp công dân theo lịch trên được, Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệu trưởng thực hiện việc tiếp công dân.

• Đơn vị tiếp công dân thường xuyên, nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Nha Trang là Phòng Tổ chức Hành chính (Tổ Thanh tra - Pháp chế).