Lịch tiếp Công dân năm 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T1 Thứ Hai
T2 Thứ Ba
T3 Thứ Ba
T4 Thứ Sáu
T5 Thứ Hai
T6 Thứ Tư
T7 Thứ Sáu
T8 Thứ Hai
T9 Thứ Năm
T10 Thứ Hai
T11 Thứ Ba
T12 Thứ Năm
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết

• Trường hợp Hiệu trưởng bận công tác, không tiếp công dân theo lịch trên được, Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệu trưởng thực hiện việc tiếp công dân.

• Đơn vị tiếp công dân thường xuyên, nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Nha Trang là Phòng Tổ chức Hành chính (Tổ Thanh tra - Pháp chế).