Thông báo cắt điện

  • 14/10/2022

Điện lực Khánh Hoà thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch đến các trạm biến áp T120 và T121 của Trường như sau:

Thời gian cắt điện: 10g00-11g00 ngày 19/10/2022.

Theo đó các khu vực bị ảnh hưởng gồm:

- Ký túc xá: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8;

- Xưởng Cơ khí, Khoa KTGT, Thư viện, Trung tâm NC Giống và DBTS;

- Nhà ăn sinh viên, Nhà truyền thống, Nhà A8;

- Giảng đường: G1, G2, G3, G4, G5, G6, khu nhà đá;

- Nhà A1, A2, Hội trường 1, Hội trường 2, Khu thí nghiệm, Nhà B3, Nhà thi đấu.

 

Lịch cắt điện có thể thay đổi, nếu công việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch, Điện lực Khánh Hoà có thể cấp điện sớm hơn mà không thông báo trước.